Причиною цього явища є, серед іншого, зростання темпів економічного розвитку та збільшення кількості компаній на ринку, що призводить до зростання попиту на працівників.

Один із способів боротьби з нестачею робочої сили є залучення молоді до роботи. Разом із поколінням Y та Z змінюються їхні очікування та потреби, тому компанії повинні адаптувати свою пропозицію до їхніх вимог. Молоді працівники очікують гнучкий графік роботи, можливість віддаленої роботи а також навчання та підвищення кваліфікації.

Ще один спосіб вирішення проблеми нестачі робочої сили є залучення працівників з-за кордону. У Польщі бракує кваліфікованих працівників у таких галузях, як IT, будівництво чи охорона здоров’я, тому наймання працівників з-за кордону стає необхідністю. Компанії можуть скористатися програмами підтримки для роботодавців, які сприяють найму працівників з-за кордону.

Ще один спосіб вирішити проблему нестачі робочої сили – інвестувати в навчання та розвиток співробітників. Компанії можуть створювати навчальні програми та інвестувати в професійний розвиток своїх співробітників, що підвищує їх мотивацію та лояльність до роботодавця. Завдяки цьому компанія стає більш привабливою для потенційних співробітників, що полегшує підбір персоналу.

Зрештою, щоб впоратися з нестачею працівників, компанії повинні застосовувати комплексний підхід і шукати різні рішення. Немає якоїсь чарівної формули, яка б вирішила проблему, тому для компаній важливо бути відкритими до інноваційних рішень і готовими постійно адаптуватися до мінливих умов на ринку праці.