Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

I. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.grupa590.pl. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego potocznie RODO, informuje się, że:

1.1. Operatorem serwisu oraz Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa590 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Połonińskiej 15, 35-082 Rzeszów, KRS: 0000766806, NIP: 5170396809, REGON: 382350066

1.2. Z Administratorem można skontaktować się osobiście lub korespondencyjnie pod adresem Połonińska 15, 35-082 Rzeszów, a także drogą elektroniczną na adres e-mail: rodo@grupa590.pl oraz telefonicznie pod numerem: +48 665 590 590.

1.3. Wszelkie dane osobowe przetwarzamy w celu związanym z obecną współpracą, podtrzymaniem wzajemnych relacji, chęcią nawiązania współpracy w przyszłości w tym obsługa zapytań przez formularz. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

a) art. 6 pkt. 1 lit. b tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą bądź do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub/i

b) art. 6 pkt. 1 lit. c tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych – w sytuacji kiedy obowiązujące przepisy prawa nakładają na nas obowiązki przechowywania informacji dla celów dowodowych;

c) art. 6 pkt. 1 lit. f tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Grupa590 Sp. z o.o. polegają na realizacji celów świadczenia usług.

1.4. Dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko upoważnione osoby, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Odbiorcą danych mogą być podmioty, które wykażą prawnie uzasadniony interes, wykażą niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia ciążącego na nich obowiązku prawnego oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi informatyczne lub księgowo-doradcze.

1.5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Po nawiązaniu współpracy takie przekazanie może być możliwe na warunkach odrębnie zawartej umowy.

1.6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, realizacji celów przetwarzania oraz dochodzenia lub obrony wzajemnych roszczeń.

1.7. Posiadają Państwo prawa: dostępu do danych osobowych oraz ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

1.8. W zakresie wysyłania informacji handlowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Każdorazowo posiadają Państwo prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie, w takim wypadku dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody. Wycofanie takiej zgody nie powoduje, że przetwarzanie, które prowadziliśmy do tej pory przestaje być dopuszczalne/legalne.

1.9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

1.10. Każdorazowo podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W niektórych sytuacjach brak podania danych może jednak utrudnić lub uniemożliwić zawarcie umowy i prowadzenie współpracy.

1.11. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

II. Obsługa zapytań przez formularz

 

2.1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. 

2.2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.  

2.3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

III. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

3.1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

3.2. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

IV. Istotne techniki marketingowe

4.1. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

4.2. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4.3. Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

4.4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

V. Informacja o plikach cookies

5.1. Serwis korzysta z plików cookies.

5.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

5.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

5.5. W ramach Serwisu stosowany jest rodzaj plików „stałe” (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

5.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

5.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

VI. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

6.1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

6.2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z przedstawionymi w niej instrukcjami.

  1.  
  2.  

Skontaktuj się z nami

zadzwoń: +48 665 590 590

×