Rekrutacja pracowników to jedno z najważniejszych zadań, przed którymi stoi każdy dział HR. Przygotowanie skutecznego ogłoszenia rekrutacyjnego jest bardzo ważnym elementem procesu rekrutacyjnego. Jest to pierwszy kontakt potencjalnego kandydata z firmą i stanowiskiem pracy, którego szukamy. To właśnie ono przyciąga uwagę potencjalnych kandydatów i zachęca ich do aplikowania na stanowisko dlatego warto zadbać o to, aby ogłoszenie było atrakcyjne i przyciągające, a jednocześnie jasne i precyzyjne.

Prawidłowo przygotowane ogłoszenie rekrutacyjne pozwala osiągnąć kilka ważnych celów. To przede wszystkim:

 • przyciągnięcie uwagi najlepszych kandydatów – jasne i precyzyjne opisanie wymagań i oczekiwań, a także korzyści oferowanych przez firmę, zwiększa szanse na zainteresowanie się ogłoszeniem przez kandydatów o najwyższych kwalifikacjach,
 • zwiększenie liczby aplikacji – im więcej kandydatów, tym większe pole do wyboru i większe szanse na znalezienie osoby, która będzie najlepiej pasować do stanowiska,
 • zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy – jasny i precyzyjny opis firmy i stanowiska, a także korzyści oferowane przez firmę, pokazuje, że firma dba o swoich pracowników i oferuje im wiele możliwości rozwoju,
 • ułatwienie procesu rekrutacyjnego – dobre ogłoszenie pozwala uniknąć zbędnych aplikacji od osób, które nie spełniają wymagań, a jednocześnie przyciągnąć uwagę kandydatów, którzy najlepiej pasują do danego stanowiska.

W tym artykule omówimy kilka kluczowych kroków, które warto podjąć, aby stworzyć ogłoszenie rekrutacyjne, które przyciągnie najlepszych kandydatów.

Zdefiniuj dokładnie wymagania i obowiązki stanowiska

Przygotowanie skutecznego ogłoszenia rekrutacyjnego zaczyna się od dokładnego zdefiniowania wymagań i obowiązków, jakie będą na nim przedstawione. Zastanów się, jakie umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje są niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku. Weź pod uwagę jakie są:

wymagania stanowiska:

 • kwalifikacje i doświadczenie – wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia powinny być precyzyjnie określone w zależności od rodzaju stanowiska. Określ, jakie minimalne wymagania kwalifikacyjne kandydat musi spełnić, takie jak wykształcenie, poziom doświadczenia i umiejętności zawodowe,
 • kompetencje – oprócz wymagań kwalifikacyjnych, określ konkretne umiejętności i kompetencje, jakie kandydat powinien posiadać, aby efektywnie wykonywać swoje zadania. Mogą to być umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, organizacja, kreatywność, a także umiejętności techniczne, takie jak programowanie, projektowanie graficzne, itp.
 • języki obce – w przypadku stanowisk, które wymagają komunikacji z klientami lub kontrahentami z zagranicy, warto określić, jakie języki obce są wymagane i na jakim poziomie.

obowiązki na danym stanowisku:

 • zakres pracy – opisz dokładnie, jakie zadania i obowiązki będą należały do zakresu pracy na danym stanowisku. Uwzględnij zarówno zadania podstawowe, jak i dodatkowe, takie jak organizacja spotkań, zarządzanie dokumentacją, itp.
 • odpowiedzialność – określ, za co pracownik będzie odpowiedzialny na danym stanowisku. W przypadku stanowisk, na których podejmuje się decyzje lub działa na własną odpowiedzialność, warto wskazać, jakie są granice decyzyjne i odpowiedzialność pracownika.
 • wymagania czasowe i fizyczne – jeśli stanowisko wymaga pracy w określonych godzinach lub fizycznej obecności na miejscu pracy, wtedy warto to jasno określić w ogłoszeniu. W przypadku pracy zdalnej lub elastycznych godzin pracy, warto opisać oczekiwania w zakresie dostępności i sposobu komunikacji.

Stwórz jasny opis stanowiska

Kolejnym krokiem jest stworzenie jasnego opisu stanowiska. W opisie powinny znaleźć się informacje dotyczące zakresu obowiązków, wymagań oraz korzyści, jakie oferuje praca na danym stanowisku. Staraj się opisać stanowisko w sposób przystępny i zrozumiały dla potencjalnych kandydatów. W opisie stanowiska powinien zawierać się:

 •  tytuł stanowiska,
 •  krótkie wprowadzenie oraz podsumowanie,
 •  określenie głównych obowiązków i zakresu pracy,
 •  wskazanie wymagań dotyczących kwalifikacji, umiejętności technicznych oraz umiejętności miękkich,
 •  określenie czasu pracy,
 •  wskazanie wynagrodzenia i benefitów,
 •  termin składania aplikacji,
 •  informacje o firmie.

Jasny opis stanowiska pracy jest kluczowy dla przyciągnięcia odpowiednich kandydatów i skutecznej rekrutacji. Dobrze napisany opis stanowiska pracy pomoże potencjalnym kandydatom zrozumieć, czego firma oczekuje i czy są odpowiedni dla danego stanowiska.

W ogłoszeniu powinny się także znaleźć informacje dotyczące unikalnych korzyści, jakie oferuje pracodawca. Może to być np. możliwość zdobywania doświadczenia w międzynarodowej firmie, elastyczne godziny pracy, prywatna opieka medyczna czy szkolenia dla pracowników. Warto podkreślić, dlaczego praca w Twojej firmie jest atrakcyjna i dlaczego potencjalni kandydaci powinni aplikować właśnie na to stanowisko.

Użyj jasnego języka i unikaj ogólników

W ogłoszeniu rekrutacyjnym warto użyć jasnego języka i unikać ogólników. Staraj się opisywać wymagania w sposób konkretny i precyzyjny. Unikaj słów i zwrotów, które mogą wprowadzać kandydatów w błąd lub nieprecyzyjnie opisywać wymagania.

Stwórz atrakcyjny nagłówek

Atrakcyjny nagłówek jest kluczowy w przyciągnięciu uwagi potencjalnych kandydatów. Staraj się stworzyć krótki, ale przyciągający uwagę nagłówek, który od razu zainteresuje kandydatów i zachęci ich uwagę na dalszą część ogłoszenia. W nagłówku powinny znaleźć się najważniejsze informacje dotyczące stanowiska i oferty pracy.

Użyj przemyślanego formatowania

Formatowanie ogłoszenia rekrutacyjnego ma duże znaczenie dla jego czytelności i atrakcyjności. Staraj się użyć przejrzystego layoutu, w którym poszczególne elementy ogłoszenia będą łatwo rozpoznawalne. Zastosuj odpowiednie nagłówki, pogrubienia, listy punktowane i numerowane, aby ułatwić odbiorcom przeglądanie ogłoszenia.

Opublikuj ogłoszenie na odpowiednich platformach

Kolejnym krokiem jest wybór odpowiednich platform, na których opublikujesz ogłoszenie rekrutacyjne. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z portali pracy, takich jak np. LinkedIn czy Pracuj.pl, na których aktywnie poszukują pracy potencjalni kandydaci. Możesz także umieścić ogłoszenie na swojej stronie internetowej, w social media lub w lokalnej prasie.

Ustal termin nadsyłania aplikacji i odpowiedzi na nie

W ogłoszeniu rekrutacyjnym należy podać dokładny termin nadsyłania aplikacji oraz informację o tym, kiedy kandydaci mogą spodziewać się odpowiedzi na swoje aplikacje. Ważne jest, aby podać realistyczny termin odpowiedzi, który będzie umożliwiał potencjalnym kandydatom planowanie swojego czasu.

Podsumowanie

Przygotowanie skutecznego ogłoszenia rekrutacyjnego to proces wymagający czasu i dokładności. Kluczowe jest dokładne zdefiniowanie wymagań i obowiązków na stanowisku, jasny opis stanowiska, przedstawienie unikalnych korzyści oferowanych przez pracodawcę oraz użycie jasnego języka i unikanie ogólników. Ważne jest także stworzenie atrakcyjnego nagłówka oraz odpowiednie formatowanie ogłoszenia. Ostatecznie, należy opublikować ogłoszenie na odpowiednich platformach oraz ustalić termin nadsyłania aplikacji i odpowiedzi na nie. Dzięki temu możesz przyciągnąć odpowiednich kandydatów i zwiększyć szanse na skuteczną rekrutację.

Warto pamiętać, że ogłoszenie rekrutacyjne to pierwszy kontakt kandydata z firmą, dlatego powinno być tak zaprojektowane, aby przyciągnąć jak najwięcej potencjalnych kandydatów. Jednocześnie należy pamiętać, żeby nie przedstawiać zbyt dużych wymagań, które mogą zniechęcić kandydatów do aplikowania. Należy znaleźć odpowiedni balans między wymaganiami a realnymi oczekiwaniami dotyczącymi kandydatów.

Warto także zadbać o to, aby ogłoszenie rekrutacyjne było dostępne w różnych źródłach, takich jak strona internetowa firmy, portale rekrutacyjne, grupy na portalach społecznościowych oraz na plakatach w okolicy firmy. Dzięki temu można dotrzeć do większej liczby potencjalnych kandydatów i zwiększyć szanse na znalezienie idealnego pracownika.