Jak zatem ocenić sukces działań rekrutacyjnych?

Z pomocą przychodzi wskaźnik ROI, czyli wzór pomagający obliczyć zwrot z inwestycji. Mierzy on długoterminową wartość pracownika dla firmy w porównaniu z wydatkami na jego zatrudnienie i utrzymanie.

Jak obliczyć ROI w rekrutacji?

Przyjrzyjmy się etapom obliczania ROI z rekrutacji:

  1. Zbierz rzetelne dane:

Zbierz informacje o wszystkich kosztach zatrudnienia, wydatkach na utrzymanie pracownika, a także dane ilościowe i jakościowe dotyczące wydajności:

➡ Korzyści netto – oznaczają wartość, jaką nowi pracownicy wnoszą do Twojej firmy, bezpośrednio i pośrednio. 'Wartość’ obejmuje takie czynniki, jak produktywność indywidualna i zespołowa, zwiększone przychody i ogólny sukces biznesowy. Możesz określić tę wartość ilościowo, korzystając z konkretnych wskaźników, które odpowiadają Twoim celom biznesowym.

➡ Koszty całkowite – odnoszą się do wszystkich wydatków, jakie Twoja firma ponosi w trakcie procesu rekrutacji. Obejmuje to koszt umieszczania ogłoszeń, programy rekrutacyjne, czas pracy rekruterów czy wydatki poniesione na rozmowy kwalifikacyjne.

 

  1. Zastosuj wzór na ROI:

Kiedy już poznamy korzyści netto i koszty całkowite, możemy obliczyć ROI z rekrutacji za pomocą prostego wzoru:

ROI z rekrutacji (%) = [Korzyści netto – koszty całkowite) / koszty całkowite] x 100

Jeśli więc korzyści netto wyniosą 70 000 zł, a na rekrutację nowych pracowników wydasz łącznie 40 000 zł, obliczenia będą wyglądać następująco:

[(70 tys. – 40 tys.)] / 40 tys.] x 100% = 75%

Dane należy ocenić pod kątem dodatniego lub ujemnego zwrotu z inwestycji w zatrudnienie. Liczba 75% to dodatni zwrot z inwestycji w zatrudnienie. Dokładnie mówiąc, jeżeli ROI wynosi 75%, oznacza to, że z każdej zainwestowanej złotówki firma uzyskała dodatkowo 0,75 zł (czyli 75 groszy).

Obliczanie zwrotu z inwestycji w rekrutację pomaga upewnić się, że wartość każdego nowego pracownika uzasadnia pieniądze wydane na jego zatrudnienie. Znając ROI, możesz lepiej alokować zasoby i usprawnić strategię rekrutacyjną, przyciągając najlepiej dopasowanych kandydatów lub aby sprawdzić, czy jest coś do poprawy.